Abschriften


KB-Duplikat 1816 bis 1831 – Taufen

Nachname Vorname Geburtsdatum Taufdatum
(Brand) Friederike Wilhelmine Henriette 1828, 08.08. 1828, 17.08.
Böttcher Anna Dorothea Friederike 1818, 02.11. 1818, 08.11.
Böttcher Dorothea Henriette 1824, 30.05 1824, 07.06
Baltz Johann Wilhelm 1818, 10.09. 1818, 27.09.
Balz Caroline Wilhelmine 1817, 23.04. 1817, 04.05.
Balz Anna Sophia Wilhelmine 1821, 08.08. 1821, 19.08.
Balz Albertine Auguste 1826, 27.01. 1826, 05.02.
Balz Carl Friedrich 1829, 13.01. 1829, 23.01.
Bantz Friedrich Wilhelm 1817, 24.03. 1817, 30.03.
Bautz Friedrich Wilhelm 1825, 05.03. 1825, 13.03.
Bergemann Carl Friedrich 1823, 05.10. 1823, 12.10.
Bergemann Johann Friedrich 1827, 14.04. 1827, 15.04.
Bernau Caroline Albertine 1818, 02.10. 1818, 11.10.
Bugge Friedrich Peter 1817, 21.11. 1817, 23.11.
Deßin Albert Friedrich —– 1821, 25.02.
Deßin Caroline Wilhelmine 1822, 07.12. 1822, 15.12.
Deßin Maria Dorothea 1824, 12.04. 1824, 18.04.
Deßin Friedrich Wilhelm 1830, 19.07. 1830, 08.08.
Falkenberg Marie Luise 1817, 19.10. 1817, 26.10.
Falkenberg Carolina 1822, 21.02. 1822, 21.02.
Falkenberg August Julius 1823, 10.07. 1823, 20.07.
Falkenberg Caroline Wilhelmine Friederike 1825, 06.04. 1825, 17.04.
Falkenberg Dorothea Wilhelmine 1827, 14.08. 1827, 19.08.
Fiedler Christiane Dorothea 1826, 26.04. 1826, 07.05.
Frommer Johann August 1818, 30.10. 1818, 08.11.
Gräben Friederike 1822, 01.03. 1822, 10.03.
Gräben Friedrich Wilhelm 1828, 06.08. 1828, 14.08.
Grote Charlotte Wilhelmine 1818, 18.11. 1818, 29.11.
Grothe Friedrich Wilhelm 1821, 15.08. 1821, 26.08.
Grothe Dorothea Henriette 1828, 02.05. 1828, 15.05.
Herre Henriette Friederike Luise 1830, 14.12. 1830, 19.12.
Hildebrand Caroline Henriette Friederike 1828, 03.10. 1828, 12.10.
Hildebrand Friedrich Wilhelm 1830, 16.08. 1830, 22.08.
Hildebrand oder Thiele Carl Friedrich 1823, 19.06. 1823, 29.06.
Käkeritz Dorothea Henriette 1818, 30.05. 1818, 07.06.
Käkeritz Johann August 1823, 17.04. 1823, 27.04.
Kaeckeritz Friedrich Wilhelm 1821, 01.02. 1821, 11.02.
Kersten —– 1818, 21.02. 1818, 01.03.
Kersten Charlotte Caroline 1828, 20.05. 1828, 08.06.
Kersten Carl Friedrich 1831, 15.06. 1831, 15.06.
Kleeß vor der Taufe gestorbene Tochter 1821, 31.01. —–
Kleeßen Johann Friedrich Wilhelm 1824, 23.04. 1824, 02.05.
Krause Caroline Henriette 1814, 03.03. 1814, 10.03.
Krause Sophie Henriette 1817, 10.08. 1817, 17.08.
Krause Anna Maria Albertine Caroline 1830, 23.03. 1830, 13.04.
Krause Friedrich Wilhelm 1831, 28.05. 1831, 12.06.
Krause oder Tieke Johann Christian Friedrich 1823, 20.11. 1823, 30.11.
Lübke Johann Wilhelm 1817, 07.06. 1817, 15.06.
Lübke Friederica Wilhelmine 1821, 01.05. 1821, 07.05.
Lübke Henriette 1824, 17.07. 1824, 25.07.
Lübke Dorothea Friederike 1827, 14.06. 1827, 23.06.
Lehmann Carl Heinrich 1829, 18.09. 1829, 27.09.
Leue Anna Dorothea Maria Luise 1814, 09.02. 1814, 18.02.
Leue Caroline Louise 1818, 26.03. 1818, 31.03.
Leue Friedrich Wilhelm 1821, 16.10. 1821, 21.10.
Leue Sophie Wilhelmine 1822, 18.04. 1822, 28.04.
Leue Johann Christian Friedrich 1823, 08.04. 1823, 20.04.
Leue Sigmund Friedrich 1824, 12.11. 1824, 21.11.
Leue Henriette Dorothea 1830, 16.10. 1830, 24.10.
Lutter oder Gutkelch Joachim Friedrich 1823, 17.11. 1823, 30.11.
Säger Carl Ludwig 1822, 30.03. 1822, 07.04.
Säger Caroline Wilhelmine 1824, 15.03. 1824, 21.03.
Säger Anne Sophie 1825, 19.06. 1825, 26.06.
Säger Wilhelmine Friederike 1827, 14.04. 1827, 22.04.
Säger Caroline Albertine 1829, 24.05. 1829, 28.05.
Säger August 1829, 24.05. 1829, 28.05.
Saeger Carl Friedrich 1814, 28.09. 1814, 06.10.
Schäperkötter Friederike Wilhelmine Henriette 1825, 28.10. 1825, 06.11.
Schäperkötter Henriette 1828, 15.04. 1828, 27.04.
Schäperkötter Johann Carl Friedrich 1831, 16.02. 1831, 06.03.
Schaeperkötter Johann Friedrich Wilhelm 1823, 13.02. 1823, 09.02. (sic!)
Schirmer Henriette 1814, 03.07. 1814, 21.07.
Schirmer Johann Carl 1818, 25.06. 1818, 05.07.
Schirmer Charlotte Wilhelmine 1822, 23.08. 1822, 08.09.
Schirmer tot geborener Sohn 1826, 13.11. —–
Schirmer tot geborener Sohn 1827, 09.12. —–
Schirmer Henriette 1829, 23.02. 1829, 23.02.
Schurbaum Dorothea Wilhelmine 1822, 14.09. 1822, 21.09.
Seeger Caroline Friederike 1818, 01.03. 1818, 08.03.
Seidlitz Herrmann Theodor 1831, 04.02. 1831, 20.02.
Senß Albertine Friederike 1817, 08.10. 1817, 19.10.
Senß Sophie Friederike 1817, 27.11. 1817, 07.12.
Senß Charlotte Wilhelmine 1822, 13.08. 1822, 25.08.
Senß tot geborene Tochter 1823, 23.02. —–
Senß tot geborener Sohn 1824, 22.06. —–
Senß Carl Friedrich Wilhelm 1825, 24.07. 1825, 31.07.
Senß tot geborener Sohn 1827, 16.09. —–
Senß Carl Friedrich 1828, 15.05. 1828, 26.05.
Steinbach Albert Heinrich 1818, 08.11. 1818, 15.11.
Steinbach Amalie Therese Philippine 1823, 08.04. 1823, 20.04.
Steinbach Otto Hermann Julius 1825, 26.05. 1825, 29.05.
Steinbach Gustav Adolph Eduard 1828, 10.01. 1828, 20.01.
Steinbach Otto Rudolph Theodor 1830, 18.02. 1830, 28.02.
Tübbeke Johann Christian Friedrich 1824, 25.12. 1825, 09.01.
Tübbeke Carl Ludwig Wilhelm 1826, 13.10. 1826, 29.10.
Tübbeke Charlotte Caroline Henriette 1829, 12.06. 1829, 21.06.
Thiele Johann Wilhel 1814, 09.11. 1814, 17.11.
Thiele Johann August 1817, 10.05. 1817, 18.05.
Thiele Sophia Friederica 1821, 24.11. 1821, 02.12.
Thiele Johann Friedrich 1822, 16.03. 1822, 31.03.
Thiele Johann Friedrich Wilhelm 1823, 22.02. 1823, 02.03.
Thiele Friedrich Wilhelm 1823, 26.08. 1823, 07.09.
Thiele Caroline Wilhelmine 1824, 23.10. 1824, 31.10.
Thiele Carl Friedrich 1825, 20.01. 1825, 30.01.
Thiele Albertine Henriette 1826, 05.12. 1826, 17.12.
Thiele Henriette Friederike 1828, 30.03. 1828, 13.04.
Thiele Wilhelmine Ernestine 1829, 03.07. 1829, 12.07.
Thiele Sophia Friederike 1831, 20.05. 1831, 05.06.
Thiele Louise Friederike 1831, 19.08. 1831, 28.08.
Tieke Friederike Henriette 1822, 21.02. 1822, 03.03.
Tieke Caroline Friederike Wilhelmine 1825, 21.07. 1825, 31.07.
Trebbin Johann Friedrich Wilhelm 1821, 23.06. 1821, 08.07.
Trebin Caroline Friederike Henriett 1818, 03.01. 1818, 11.01.
Trebin Marie Dorothee 1823, 15.09. 1823, 28.09.
Trebin Sabine Henriette 1826, 26.06. 1826, 09.07.
Trebin August 1828, 25.10. 1828, 09.11.
Trebin Charlotte Louise 1831, 10.02. 1831, 20.02.
Wetzel Johann Friedrich Wilhelm 1817, 14.02. 1817, 23.02.
Zürner Marie Sophie 1822, 01.03. 1822, 08.03.
Zürner Caroline Friederike 1826, 24.09. 1826, 08.10.
Zürner tot geborener Sohn 1829, 03.05. —–
Ziehmert Maria Dorothea 1827, 02.04. 1827, 16.04.
Ziehmert Johann Friedrich Wilhelm 1829, 31.10. 1829, 08.11.
Ziemert Caroline Wilhelmine 1818, 09.12. 1818, 20.12.
Ziemert Marie Dorothee Friederike 1823, 13.02. 1823, 23.02.
Ziemert Carl Friedrich 1825, 16.09. 1825, 25.09.
Zirner tot geborener Sohn 1817, 20.04. —–
Zirner tot geborener Sohn 1818, 02.02. —–
Zirner Maria Dorothea 1821, 02.03. 1821, 02.04.
Zirner Joachim Friedrich Wilhelm 1823, 21.05. 1823, 29.05.
Übersicht der Kontaktadressen


Name Email
AG Datenerfassung, ag-datenerfassung(at)bggroteradler.de
Arndt, Walter ahnenforschung(at)arndt1.de
Baganz, Kay Kay068(at)t-online.de
Burkhardt, Astrid astridburkhardt(at)googlemail.com
Caspritz, Diether caspritz(a)gmx.de
Conrad, Hartmut hartmut(at)h-conrad.de
Drescher, Birgit sven_drescher(at)arcor.de
Friederich, Karl-Ernst Karl-Ernst.Friederich(a)gmx.de
Fritzsche, Diedrich Diedrich.Fritzsche(at)awi.de
Gietzen, Josef jgietzen(at)t-online.de
Gramzow-Dinger, Monika dunkelwicht(at)web.de
Henkel, Norbert norbert.henkel(at)bggroteradler.de
Hesse, Frank frank.peter.hesse(at)t-online.de
Hippe, Gabi hi-gabi(at)online.de
Hohendorf, Jana jana.hohendorf(at)gmx.de
Israel, Ellen Ellen.Israel(at)arcor.de
Kamenz, Uwe kamenz(at)profnet.de
Kiesel, Iris iris.kiesel(at)t-online.de
Kintzel, Dieter d.kintzel(at)t-online.de
Krüger, Andreas krugeandereas(at)hotmail.com
Lehmann, Dietmar HJDLehmann(at)t-online.de
Loeskow, Klaus klaus.brigitte(at)telta.de
Lohre, Fred Gunter fregukatze(at)gmx.de
Mademann, Lothar lothar.mademann(at)gmx.de
Meyn, Michael michael.meyn(at)nexgo.de
Rohde, Martina Martina_Rohde(at)t-online.de
Saretz, Stefan saretz(at)beno.eu
Schulz, Christian per anch(at)gmx.de
Schulze, Klaus-Dieter kropperschulze(at)web.de
Schwarzlose, Gerd gerd.schwarzlose@bggroteradler.de
Städter, Andrea A.Staedter(a)gmx.de
Steinbrecher, Bernd b-steinbrecher(at)t-online.de
Töppe, Kerstin kerstintoeppe(at)web.de
Treutler, Gerd-Christian gerd-christian.treutler(at)bggroteradler.de
Wils, Christopher seriousdanger(a)aol.com
Woddow, Peter p.woddow(at)t-online.de